LAO ZI- DAO DE JING: CALEA CATRE CERUL NOSTRU INTERIOR
LAO TZU-TAO TE CHING: THE WAY TO OUR INNER HEAVEN
LAO TSEU- TAO TE KING: LA VOIE VERS NOTRE CIEL INTERIEUR RETEAUA TAOISTA, ZEN, ACUPUNCTURA, QIGONG(CHI KUNG 氣功 or 气功 ), KI-KOU, FENG SHUI, ALCHIMIE INTERNA(NEI TAN)

Capitolul 14 "Ceea ce este esential este invizibil pt ochi; doar cu inima poti vedea cu adevarat !"

Pentru a vizualiza aceste documente aveti nevoie de PDF

Laozi Capitolul 56 Poarta ascunsă -Conştienţa/The Hidden Gate- Awareness
Ce s-a ascuns ? Activarea minţii( realităţii secunde) inchide poarta de acces la realizarea profundei identităţi (transa mistică)

Ştiinţa zeilor / The Science of Gods / La Science des Dieux/ Наука Богов La Scienza degli Dei/ La ciencia de los Dioses
Calea de supravieţuire/The Way of Survival/ La Voie de la Survie/ Пути к выживанию /Der Weg des Überlebens/ El camino de la supervivencia/La via della sopravvivenza/
Intrarea in regimul de funcţionare holografică descris in Wei Wu Wei permite accesul la invulnerabilitate/Holographic Operating Mode and access to invulnerability /Mode de fonctionnement holographique et l'accès à l'invulnérabilité /Голографические Режим работы
Wei Wu Wei Weï Wu Weï Вэй У Вэй 為無為 [为无为] Non-acţiunea. Le non-agir. Non-action. У-вэй Недеяния является Nicht-Handelns. Non-Azione. No-Acción.

http://www.danmirahorian.ro/Wei-Wu-Wei.pdf

http://www.scribd.com/doc/26758022/

LAO ZI- DAO DE JING: CALEA CATRE CERUL NOSTRU INTERIOR)

LAO TZU-TAO TE CHING: THE WAY TO OUR INNER HEAVEN)

LAO TSEU- TAO TE KING: LA VOIE VERS NOTRE CIEL INTÉRIEUR

老子- 道德經 : 內進行我們的心天堂

http://dmtao.blogspot.com

http://laotzu.spruz.com/

http://taozenacupuncture.grouply.com

http://grou.ps/laotzu


Find more photos like this on LAO TZU-TAO TE CHING: THE WAY TO OUR INNER HEAVEN

Atlas de Acupunctura de Mirahorian/Manual ET de depanare a masinii umane

Categorii de puncte de acupunctura/Acupuncture Points Chart


Acupunctura-Elementul ascuns in Legea celor cinci miscari /The Hidden Element
El elemento oculto/ L'elemento nascosto/ Die verborgene Element


Ben Shen Sufletele Entităţilor viscerale -Tipuri de energie mentala (manifestari psiho-emotionale) asociate viscerelor/elementelor /Les Ben Shen ou Cinq Ames Vegetatives/ Ben Shen: the Five Psychical-Emotional Phases

Cele opt meridiane extraordinare /The Eight Extraordinary Meridians/ Les Huit Méridiens extraordinaires/ Gli otto meridiani curiosi/ Los ocho vasos maravillosos Qi Jing Ba Mai [奇經八脈]/ (material util in trecerea la functionarea precelesta/holografica/embrionara care apare dupa trezire, "a doua nastere")

http://www.flickr.com/photos/dmtao

see more on/vedeti mai mult pe siturile de mai jos:

http://www.myspace.com/dmlaotzu

http://laotzu1.multiply.com/

http://dmtao.blogspot.com

http://laotzutao.spaces.live.com/

http://www.flickr.com/photos/dmtao/

http://laotzulaozi.wordpress.com/

http://www.psi-sciences.com/

Group Yahoo:

http://tech.groups.yahoo.com/group/TAOCALEAINTERIOARA/

http://groups.yahoo.com/group/TAOTHE INNER WAY/

see published books: /vedeti cartile publicate pe:

http://www.scribd.com/MIRAHORIAN

http://www.scribd.com/essenza_divina/

daca apasati pe imagini intrati in linkuri

COPERTA EDITIEI 1992,1993,1994

COPERTA SPATE LA EDITIA 1992,1993,1994

Cartea Caii spre Cer si Putere Tao Te Ching Dao De Jing Tao Te King part I

Cartea Căii spre Cer şi Putere Tao Te Ching Dao De Jing Tao Te King part II

COPERTA INTERIOARA A EDITIEI 1992,1993,1994

Cartea Căii spre Cer şi Putere Tao Te Ching Dao De Jing Tao Te King part III

COPERTA EDITIEI 2005

COPERTA EDITIEI 2006

Capitolul 10 Imbratisarea lui Unu/Embracing the One 刨一bào yi pao i
Traducere si Comentariu al Capitolului 10 al lui Laozi/Lao Tzu din Daodejing/Tao Te Ching

Calea de centrare (能為 neng wei ? Ce poate fi făcut ? What Can Be Done? Que peut-on faire? Saper agire- Cosa si può fare? Lo que es posible hacer ?)
Indicaţi pentru acces la puterea mistică (玄德 xuan de) de cunoaştere directă şi de acţiune nemijlocită
[Mintea iluminată penetrează totul, ştie şi înfăptuieşte totul, rămânând în repaus absolut]

Capitolul 11 Principiul golirii de efemer pt a ne umple cu ceea ce este etern

Iisus: "Goleste-te si te voi umple"
Jesus: "Empty thyself and I shall fill thee" Jésus:"Vide-toi de toi-même et je vais te combler"
Padre Pio: "Goleste-te si umple-te de Dumnezeu"
"Vide toi de toi-même et remplis toi de Dieu"
"Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu"
So therefore, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple (Luca /Luke 14:32-34 )
Meister Eckhart: "Indumnezeirea nu este atinsa printr-un process de adăugare a ceva în suflet, ci printr-un proces de golire."
Meister Eckhart : “God is not attained by a process of addition to anything in the soul, but by a process of subtraction."

Capitolul 33 Calea catre Imortalitate, cunoastere directa si actiune nemijlocita Calea către Imortalitate şi iluminare inseamnă calea cunoaşterii nemijlocite de sine şi calea stingerii fără să mori(transa mistică; marea moarte; samadhi)
The Way to Immortality and Enlightenment exposed by Lao Tzu in Chapter 33 is the path of direct knowledge of self and the path of extinguishing(dying) without dying (mystic trance; great death; samadhi)
La voie vers l'immortalité et l'illumination, exposés par Lao Tseu dans le chapitre 33 est le chemin de la connaissance directe de soi et le chemin d'extinction (mourir) sans mourir(transe mystique; grande mort; samadhi)
La via verso l'immortalità e l'illuminazione, esposti da Lao Tze nel capitolo 33 è la strada della conoscenza diretta di sé e la via di estinzione (morire) senza morire (trance mistico; grande morte; samadhi)

Capitolul 42 Lao Zi Calea catre armonie si trezire(iluminare; cunoastere directa)
The Way toward Harmony and Awakening(Enlightenment ; Direct Knowledge) in the 42nd Chapter of Lao Tzu
La voie vers l'harmonie et l'éveil (l’illumination; la connaissance directe dans le chapitre 42ème du Lao Tseu
La via verso l'armonia e il risveglio (l'illuminazione; la conoscenza diretta) nel capitolo 42 del Lao Tze
El Camino hacia la armonía y el despertar (la Iluminación; el conocimiento directo) en el capítulo 42 de Lao Tzu
Der Weg zur Harmonie und Aufbruch (Erleuchtung; Direkte Kenntnisse) in der 42 Kapitel des Laotse

Capitolul 47 Cerul -un loc inlauntrul tau-Universul Holografic/ Imparatia lui Dumnezeu este inlauntrul vostru

Cei 10 Tauri-Stadiile progresive ale Constientei care conduc la Iluminare

FILMELE DE MAI JOS DEMONSTREAZA CA EXISTA QI/CHI/KI CA EXISTA PROIECTIE ENERGETICA SAU ACTIUNE DIRECTA PRIN QI GONG/CHI KUNG/KI KOU